Welkom op het virtuele Zonneveld. Kies een van onderstaande links voor informatie over onze vereniging en onze tuinen.bestuur
De vereniging De tuin in foto's Natuurwaarden Tuintips Deze site Weblinks


Mededelingen voor de leden, jan 2017

Een heel goed Tuinjaar gewenst door het bestuur van Het Zonneveld. Het wordt vast een mooi jaar met al de op handen zijnde festiviteiten en activiteiten.

Het Zonneveld bestaat 75 jaar.
lustrum2 lustrum
Op 14 januari is het jubileum van start gegaan koffie en nieuwjaarstaart en presentatie over Vogeltrek door Jan Westgeest.
Zet ook vast in je agenda: 11 maart, 17 juni, 9 sept.

Brug wordt aangepakt.
Goed bericht: de gemeente heeft aangekondigd dat zij  "brug 746 tuindersvereniging het Zonneveld" gaan aanpakken. De oude brug wordt gesloopt, en verwijderd en er wordt een nieuwe brug geplaatst. (dit is de brug over het hoofdpad). Dit alles door gezamenlijk inspanning van Zonneveld en De Leidse Bond. De exacte datum van aanpak is nog niet bekend.

Enquete zoek.
Helaas helaas, de volledige enquête van het nieuw te bouwen huisje/onderkomen/kruiwagenhok is niet meer te vinden. Dit tot onze grote spijt.  We willen deze zaak even laten hangen en pas verdere actie ondernemen als er meer bekend is rond de verwachte uitbreiding van het Zonneveld met 20 of meer tuinen.

Nieuwe aspiranten.
De aspiranten lijst is een stuk korter geworden door de toewijzing van tuinen die vrijgevallen zijn. We hebben 5 mensen blij kunnen maken met een tuin. U kunt uw vrienden en bekenden attent maken op de mogelijkheid van inschrijving. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden met de verwachting dat ze op kortere termijn een tuin kunnen krijgen. De gemeente gaat immers werk maken van de uitbreiding met op zijn minst 20 tuinen.

Zaadlijsten.
De lijsten zijn ingediend bij Van der Wal. Vergeten? Dan kun je ook via de website zelf nog een bestelling doen. Geef aan dat je van T.V. Zonneveld, Leiden  bent, en dan kun je ook nog rekenen met een korting. (De volgende keer moet iedereen toch nog beter de zaadlijsten invullen. Jan van Haaren heeft er te veel werk aangehad!)

Inkoopcommissie.
U kunt begin februari een mededeling verwachten van de inkoopcommissie die zal zorgdragen voor de aanschaf van grond, zand en mest.

 
 
witlof
In de winter groeit niets? Witlof wel! (lees verder)

zwavelkopjes
In een natuurlijke tuin groeien ook paddenstoelen (lees verder)

Pruimenbomen snoeien? Alleen in de zomer! Lees de pagina over loodglans.


En Sarah Hart scheef een zeer lezenswaardige column over volkstuinthee.